İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri- Periyodik Kontroller


Sayın Yetkilimiz;

CANTÜRK Çevre İş Güvenliği Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı olarak olarak, iş sağlığı ve güvenliği mevzuat kapsamında Çevresel Ölçümler, İş Hijyeni Ortam Ölçümleri ve iş ekipmanları (Basınçlı kap, kaldırma ekipmanları, tesisat vb.) periyodik kontrolleri alanında Türkiye genelinde hizmet sunmaktadır.

Tarafımızdan yapılan ölçüm ve kontroller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki belgeli ve TÜRKAK akreditasyon kapsamında alanında uzman ve tecrübeli personelimiz/mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.Ölçüm ve muayenelerde kullanılan tüm cihazlarımızın kalibrasyonları yönetmeliklerde belirtilen periyotlarda yapılmakta ve raporların ekinde sunulmaktadır.

CANTÜRK Çevre İş Güvenliği Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı olarak sunduğumuz hizmetlerde çalışanların ve tesislerin güvenliği ön planda olup, mevcut durumun tespiti ve önleyici bakıma yönelik tavsiyelerde içermektedir.Raporlarda uygunsuzluk olması durumunda, düzeltici faaliyetler raporlarda sunulmakta ve mühendislerimiz tarafından bu faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda her zaman teknik destek sunulmaktadır.

Kanun ve Yönetmelik kapsamında tüm ölçüm ve kontrollerde tek firma üzerinden çalışmanın rahatlığının yanı sıra düşük maliyetle işletmenize maddi katkı da sağlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar dileriz.
Oluşturan:EGE TOZ SES TEST ÖLÇÜM ANALİZ LABORATUVARI VE İŞ EKİPMALARI PERİYODİK KONTROLLERİ
Kampanya bitiş tarihi:01-August-2019